Spelregelboekje

Het spelregelboekje is weer actueel. In 2013 is het spelregelboekje voor het laatst verschenen zowel in een papieren als digitale versie. De spelregelwijzigingen die de IKF voor 2014, 2015 en 2017 heeft vastgesteld zijn destijds aan alle betrokkenen schriftelijk medegedeeld en via de KNKV-site onder de aandacht gebracht, maar waren nog niet allemaal verwerkt in het spelregelboekje. Het KNKV heeft dit aangegrepen om een geheel nieuw spelregelboekje uit te geven. Met dank aan de Werkgroep Spelregels zijn alle wijzigingen verwerkt en is het boekje is weer actueel. De digitale versie is inmiddels op de KNKV-site geplaatst en hier te downloaden.

Spelregelbewijs verplicht

Uit onderzoek blijkt dat betere kennis van de spelregels leidt tot een beter klimaat en beter gedrag op de sportvelden. Korfbalmasterz.nl biedt op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om spelregelkennis van korfbal te vergroten en bij te houden. Sinds de start in 2015 hebben inmiddels al zo’n 6.000 korfballers het spelregelbewijs behaald via deze website.

Per 1 september 2018 is dit verplichte kost.

(bron: http://www.knkv.nl/nieuws/1/Home-nieuws/spelregelbewijs-verplicht-per-1-september-2018/)

Let op : Indien je het spelregelbewijs dan niet hebt, ben je NIET speelgerechtigd!

HET IS ZOVER

Voor alle leden die deelnemen aan competitiekorfbal

HET LIJKT ZO VER

Ingangsdatum Categorie
1 september 2018 Senioren
1 september 2019 Junioren
1 september 2020 Aspiranten

VOOR INFORMATIE GA NAAR

www.korfbalmasterz.nl

INLOGGEN

In de afgelopen week zijn trainers / coaches en spelers geïnformeerd. Als je het spelregelbewijs nog moet behalen, heb je de code met instructie ontvangen waarmee je kunt inloggen.

DEADLINE

Je hebt tot het einde van het lopende seizoen de tijd om te slagen ! ! !