Verenigingsdocumenten

Onderstaand treft u koppelingen aan naar de diverse verenigingsdocumenten:

Statuten
Huishoudelijk reglement
Gedragscodes

Privacy policy

Verenigingsplan 2019 – 2022
Bestuursreglement alcohol

Communicatieplan
Voorwaarden gebruik gratis Wifi