Verenigingsdocumenten

Onderstaand treft u koppelingen aan naar de diverse verenigingsdocumenten:

Statuten
Huishoudelijk reglement
Gedragscodes

Verenigingsplan
Bestuursreglement alcohol

Communicatieplan
Voorwaarden gebruik gratis Wifi