ALGEMEEN
A.K.V. Vriendenschaar staat voor: Algemene Korfbalvereniging Vriendenschaar. De vereniging is opgericht op 19 juni 1965 en is aan de Groene Zoom te Bodegraven gevestigd.

Vriendenschaar geeft haar leden (mannen, vrouwen, jongens en meisjes) de gelegenheid het korfbalspel te beoefenen, zowel op het veld (aan de Groene Zoom) als in de zaal (in de Sporthoeve). Dus ook in de wintermaanden. Men kan prestatiegericht dan wel recreatief bij onze vereniging bezig zijn. Daarnaast worden volop nevenactiviteiten georganiseerd die tot doel hebben de onderlinge band te verstevigen.

Via het tweewekelijkse clubblad “De Aanschrijving” wordt iedereen op de hoogte gehouden van de te spelen wedstrijden, uitslagen, bestuursbesluiten, jeugdnieuws en andere activiteiten. Ook via de media en internet www.akv-vriendenschaar.nl wordt men op de hoogte gesteld van de activiteiten van Vriendenschaar.

GESCHIEDENIS
Vriendenschaar start in 1965 met elf leden. Een seniorlid betaalt in die dagen FL.2,50 (€.1,13) per maand contributie, inclusief het clubblad “Doelpunt”. In de beginjaren zijn er nauwelijks prestaties, maar gezellig is het wel.
Langzamerhand begint het ledenbestand te groeien tot 80 in 1968. Al snel heeft Vriendenschaar een eigen locatie op een door boer Beye beschikbaar gesteld weiland. In 1968 opent burgemeester Croles het eerste clubhuis. De prestaties beginnen dan ook te komen. Zo doet Vriendenschaar in 1969 al een gooi naar het kampioenschap dat met 6-5 van Velox wordt verloren.

Na vijf jaar komt er meer structuur in de vereniging. Er wordt een technisch beleid ontwikkeld en jeugdtrainers gaan cursussen volgen. De jeugd krijgt een eigen commissie die allerlei activiteiten gaat regelen. Zo wordt bijvoorbeeld op het eigen veld het eerste kampeerweekeinde georganiseerd. Later trekt men er jaarlijks met Pinksteren op uit. Vriendenschaar promoveert in 1971 naar de 2e klasse van de afdeling Rotterdam. Het 100e lid wordt in 1972 verwelkomd. Vriendenschaar verhuist in datzelfde jaar naar de Eendrachtsweg (achter het gemeentehuis), waar het tweede clubhuis wordt gebouwd. In 1975 kunnen wij het 100e jeugdlid verwelkomen.

Een belangrijke mijlpaal wordt bereikt met de bouw van de sporthal “De Sporthoeve” in Bodegraven, in 1980. Het thuisspelen in Waddinxveen en Rotterdam is dan voorbij. Tevens gaan wij in dat jaar het eerste schoolkorfbaltoernooi in de sporthal organiseren. In de jaren tachtig start de welpengroep op en bouwt Vriendenschaar haar derde clubhuis op het veld aan de Eendrachtsweg. Het ledenaantal stijgt in die jaren tot over de 230. Ook de prestaties blijven groeien. In 1982-1983 weet Vriendenschaar de landelijke 2e klasse te bereiken.

Eind jaren tachtig kenmerken zich door een terugloop van het aantal leden en prestaties. Er worden diverse propaganda-activiteiten georganiseerd, waaronder de “Recreade” en de onderlinge bekerwedstrijd. In 1989 verhuist Vriendenschaar naar de huidige accommodatie aan de Groene Zoom, met inmiddels het vierde clubhuis. Dankzij de diverse acties en de nieuwe accommodatie begint het aantal leden van Vriendenschaar weer te groeien. Het aantal jeugdleden verdubbelt in vijf jaar tijd van 45 naar 90. In 1995 wordt zelfs weer het 100e jeugdlid begroet. Sinds enige jaren blijft het aantal leden rond de 220 schommelen, waarvan er ongeveer 100 jeugdleden zijn.

Vanaf oktober 2007 is de kantine door de Stichting Kinderopvang Bodegraven gehuurd voor naschoolse opvang van kinderen in de leeftijdsgroep van 8 tot 12 jaar.

Augustus 2008 was voor onze vereniging een belangrijke datum. Na een periode van 4 maanden, en enige jaren voorbereiding, werd ons grasveld omgetoverd tot een fantastisch kunstgrasveld met twee seniorenvelden.

Het ledental loopt langzaam op richting de 250 leden.