Technische Commissie

Wat doet de Technische Commissie?

De Technische Commissie houdt zich bezig met allerhande zaken die erop gericht zijn de teams te kunnen laten korfballen. Het betreft zowel de jeugd als de seniorenteams. Hiervoor moeten erg veel verschillende taken uitgevoerd worden. Hieronder volgt een opsomming van een deel daarvan.

– Het ontwikkelen en uitvoeren van een korfbal-technisch beleid.

– Het samenstellen van de teams, soms in overleg met trainers en coaches en soms zelfstandig.

– Het regelen van trainers en coaches voor verschillende teams.

– Het wedstrijdsecretariaat ondersteunen.

– Optreden als schakel tussen de bond en de vereniging met betrekking tot de wedstrijden.

– Het opleiden en begeleiden van trainers.

– Het (laten) organiseren van oefenwedstrijden en toernooien.

– Fungeren als aanspreekpunt voor spelers en ouders bij problemen.

Zoals je ziet een enorm takenpakket. Daarom bestaat de TC uit meerdere personen. De Technische Commissie vergadert in principe 1x per maand, maar zal in de praktijk veel zaken ad hoc moeten regelen.

De Technische Commissie bestaat uit:

Rob van Ankeren, Lars Boot, Daan Schilt, Eva Hoogendoorn, Rianne Kwakernaak en Edwin van Staalduinen

Wij zijn te bereiken via de mail op tc@akv-vriendenschaar.nl