Dames
Roxanna van Ankeren
Lisa van Esschoten
Noa Ruessink

Heren
Jim Benschop
Jop van Bostelen
Hidde Korteland
Savi Roor

Trainer / Coach
Sophie Poot – Rumahroeson