Beste leden en andere geïnteresseerden,

In dit stuk lezen jullie alle informatie voor de ALV 2022. De informatie staat op dezelfde volgorde als de agenda zoals gepubliceerd in de Aanschrijving en die je op de volgende pagina nog eens leest. Over de zaken waar een besluit over genomen moet worden, staat aan het eind van het segment waar het besluit over moet gaan.

De ALV is dit jaar (eindelijk!) weer fysiek, dus het stemmen gaat ook weer ouderwets door je hand op te steken bij de vergadering. Inmiddels weten we dat Feyenoord op 25 mei om 21.00 uur de Conference League finale speelt. Veel van onze leden zullen dat graag willen zien. Om die reden hebben we de begintijd van de ALV vervroegd naar 19.30 uur. We verwachten dat we uiterlijk rond 20:45 uur de ALV kunnen afsluiten. Er is dan nog genoeg tijd om gauw naar huis te gaan en Feyenoord te kijken. Maar wat nog veel leuker is: je kunt ook in de kantine blijven en daar met zijn allen de wedstrijd kijken!

Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk leden aanwezig zijn op de ALV. We zijn namelijk wettelijk verplicht om de statuten te wijzigen. Tegelijkertijd hebben we ook wel de toestemming van de leden nodig om een statutenwijziging door te mogen voeren. Om precies te zijn, moet 2/3e van de stemgerechtigde (dus meerderjarige) leden aanwezig zijn op de vergadering. Daarvan moet weer 2/3e vóór de wijziging stemmen. Als we het vereiste aantal aanwezigen niet halen, dan moeten we een nieuwe ALV uitroepen om alsnog over de statutenwijziging te kunnen stemmen.

Hoe we de statuten precies willen wijzigen, lezen jullie verderop. Hebben jullie vragen over de informatie in dit stuk? Laat het ons weten! Mail jullie vragen naar bestuur@akvvriendenschaar.nl. De vragen zullen op de ALV beantwoord worden. Natuurlijk kunnen er ook op de ALV vragen gesteld worden.

 

Het bestuur,

Gerona, Jur, Ronald, Frans en Merel

Bijlage: ALV Documentatie