De accommodatiecommissie is verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van de accommodatie aan de Groene Zoom. Via e-mail is de commissie te bereiken op het adres accommodatie@akv-vriendenschaar.nl.

De commissie bestaat uit:

Cees van Duuren
Eerste aanspreekpunt voor leden inzake klachten/storingen, werkverdeler, aankopen, contacten extern

Wim van Zoest tot 31-12-2018 / Eef Zwanenburg vanaf 01-01-2019
Contactpersoon  commissies/projecten/ sleutelbeheer(ballen)

Han van Leeuwen
Communicatie met bestuur,  en de leden van de vereniging

Begroting
Alex Versloot

Ondersteuning
Jan v d Meer en Chris Faber