11 jan 2018 / Geschreven door akv Vriendenschaar / Geen reacties

NIEUWE DATUM: 7 FEBRUARI 20:00

Op woensdagavond 22 november heeft het bestuur getracht een zgn. BOT-overleg te organiseren voor onze commissies en alle trainers/coaches.

 

Op het programma stond een drietal onderwerpen:

  1. Strategisch plan 2018 KNKV versus de kernpunten van Vriendenschaar
  2. Blijvend de beste (waar zijn we goed in)
  3. Een link leggen met voorgaande kaderavonden

 

Volgens ons een goed programma om samen met de verantwoordelijken binnen onze vereniging te praten over zaken die spelen in de korfballerij en ook voor onze vereniging van belang zijn of gaan worden.

De bedoeling was om samen, met de nadruk op samen, te komen tot richtlijnen die we onderstrepen en belangrijk vinden.

Helaas bleek op deze avond slechts een zestal leden aanwezig te zijn, buiten de bestuursleden.

Dit is natuurlijk veel te weinig om tot een goede discussie te komen.

Daarnaast gaat dit merendeels om zaken die het korfbalspel in de toekomst zullen gaan bepalen, dus erg belangrijk voor onze spelende leden.

Hierdoor is besloten deze avond niet door te laten gaan, maar een nieuwe datum te prikken om nogmaals een poging te doen.

Hiervoor zal m.n. ook gezocht worden naar een mogelijkheid van benaderen die veel directer is dan een publicatie middels de Aanschrijving.

 

Met de aanwezigen en de bestuursleden hebben we ons laten voorlichten wat het spelregelbewijs, dat voor alle spelende senioren op 1 september nodig is, zoal inhoudt, en hoe dit behaald moet gaan worden.

Een fikse klus nog die tot op heden nog onvoldoende is doorgedrongen tot iedereen waarop dit betrekking heeft.

Wordt vervolgd!!

 

Het bestuur